Menu

We Are The Next Generation

Camille Vanden Avenne

De vlucht naar een veilig(e) (t)huis

Over het project

Hoe zou het vluchthuis van de toekomst eruit kunnen zien? Het is een delicaat evenwicht tussen twee noden, merkte Camille Vanden Avenne. Slachtoffers van huiselijk geweld moeten zich er veilig en geborgen voelen, maar tegelijk vrij genoeg. Vanden Avenne beschouwt moeder en kind(eren) als twee entiteiten, die elk hun eigen plek en momenten nodig hebben. Zo kunnen ze zachtjes groeien en écht een nieuwe start maken.