Menu

We Are The Next Generation

Yanis Berrewaerts

All I’s On Me

Over het project

Kun je je eigen lichaam gebruiken als ontwerptool? Een ietwat abstracte maar diepgravende onderzoeksvraag. Yanis Berrewaerts maakte een hypermoderne versie van het zelfportret door ontwerper en ontwerp samen te voegen in een hybride werk. Zijn onderzoekende werk toont zijn eigen huid die zijn creatieve wereld vormgeeft, in geprinte doeken en verschillende films.